Wednesday, December 18, 2013

கேரள பத்மநாபசுவாமி கோயிலில் இலங்கையின் தங்க விஷ்ணு சிலை??".......the Vishnu idol here as being made of gold and the size of a man with two large rubies as eyes "that lit up like lanterns during the night. ....."


இலங்கையின் தென்பகுதியில் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த, இன்று Dondra என ஆங்கிலத்திலும்,  தென்னாவரம், தென்துறை, தேவேந்திரமுனை, அல்லது தேவன்துறை என்றழைக்கப்படும் தேனாவரம் நாயனார் கோயிலிலிருந்த தங்கத்திலான ஆளுயர  விஸ்ணு சிலையும் கூட திருவனந்தபுரம் பத்மநாபசுவாமி கோயிலில் பாதாள அறைகளில் இருக்கலாம் என கருத்து தெரிவிக்கிறது World Famous Treasures Lost and Found ( By Vikas Khatri). அது மட்டுமன்றி, திருவனந்தபுரம் பத்மனாபசுவாமி கோயிலில் பாதுகாப்புக்காக கேரளத்துக் கோயில்களின் நகைகளும், செல்வங்களும் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாட்டுக் கோயில்களினதும் குறிப்பாக, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக் கோயில்களின் நகைகள் எடுத்துச் செல்ப்பட்டன. அதனால் அங்கு கண்டெடுக்கப்பட்ட புதையல்களில் தமிழ்நாட்டுக்கும் பங்குண்டு எனவும் சிலர் கூறுவர்.

சிவபூமியாகிய இலங்கையை இயற்கையின் சீற்றம், கடல்கோள் என்பவற்றிலிருந்து காப்பதற்காக இலங்கைத் தீவின் நான்கு பக்கங்களிலும் ஐம்பெரும் சிவாலயங்ககளை அமைத்தனர் இலங்கையின் பூர்வீக குடிகள் ( தமிழர்/சிங்களவர்களின் முன்னோர்கள்). இலங்கையின் தென்துறையில் அமைக்கப்பட்ட தொண்டேஸ்வரம் சிவாலயத்துக்குப் பக்கத்திலேயே தேனாவரை நாயனார் கோயில் எனப்படும் புகழ்பெற்ற விஷ்ணு கோயிலும் அமைந்துள்ளது.  அக்காலத்தில் தேனாவரம் பெருமாள் கோயில் இலங்கை முழுவதும் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற எட்டுக் கோயில்களில் ஒன்றாக திகழ்ந்தது. 

தமிழ்நாட்டிலிருந்து  குறிப்பாக,  சேரநாட்டிலிருந்து இலங்கையின் தென்துறையை(Dondra) அடையும் பயணிகளுக்கும், வர்த்தர்களுக்கும் அக்கோயில் முக்கிய வழிபாட்டுத் தலமாக விளங்கியுள்ளது. . இன்றும் இந்தக் கோயில் ஈழத்திலுள்ள கோயில்களில் கேரள(திராவிட)கட்டிடக் கலையின் அடையாளமாக உள்ளது. இன்று இக்கோயில் தமிழர்களை எதிர்க்கும் புத்த பிக்குகளின் கட்டுப்பாட்டில், பெயரளவில் பெருமாள் கோயிலாக இருந்தாலும், இன்று பெரும்பாலும் பெளத்தர்களின் ஆலயமாகக்  களையிழந்து காணப்படுகிறது.  

"A ferry transported traders, pilgrims and chroniclers across the Gulf of Mannar from the Tenavaram temple, the famously wealthy Vishnu-Shiva temple town emporium to the Chera kingdom via Puttalam of the Jaffna kingdom during the medieval period. This temple was destroyed in 1587 CE, a few years after the Thiruvananthapuram Padmanabhaswamy temple gopuram was constructed. Moroccan traveller Ibn Battuta visited Tenavaram in the 14th century and described the Vishnu idol here as being made of gold and the size of a man with two large rubies as eyes "that lit up like lanterns during the night."  All people living within the vicinity of the temple and who visited it were fed with monetary endowments that were made to the idol. "
தேனாவரம் நாயனார் கோயிலின் இன்றைய நிலை:

Tenavaram temple (Tamil: தென்னாவரம் கோயில்) (historically known as the Tenavaram Kovil, Tevanthurai Kovil or Naga-Risa Nila Kovil) was a historic Hindu temple complex situated in the port town Tenavaram, Tevanthurai (or Dondra Head), Matara) near Galle, Southern Province, Sri Lanka.(see pic) Its primary deity was a Hindu god Tenavarai Nayanar and at its zenith was one of the most celebrated Hindu temple complexes of the island, containing eight major kovil shrines to a thousand deity statues of stone and bronze and two major shrines to Vishnu and Shiva. Administration and maintenance was conducted by residing Hindu Tamil merchants during Tenavaram's time as a popular pilgrimage destination and famed emporium. 

 பதினாறாம் நூற்றாண்டின் இறுதிப்பகுதியில் போத்துக்கேய தளபதி De Souza d'Arronches,ஆல் தேனாவரம் கோயில் இடிக்கப்பட முன்னர் திரிசூர் கேரளாவிலுள்ள வடக்கு நாதர் கோயிலில் அமைப்பையும் அதன் கேரள திராவிட காட்டிடக் கலையின் அமைப்பை தேனாவரம் நாயனார் கோயிலும் கொண்டிருந்தது.
The complex, bordered by a large quadrangle cloister, was a collection of several historic Hindu Kovil shrines, with its principle shrine designed in the Kerala and Pallava style of Dravidian architecture. The central temple dedicated toVishnu (Tenavarai Nayanar) was the most prestigious and biggest, popular amongst its large Tamil population, pilgrims and benefactors of other faiths such as Buddhism, Kings and artisans. The other shrines that made up the Kovil Vatta were dedicated to Ganesh, Murukan, Kannagi and Shiva, widely exalted examples of stonework construction of the Dravidian style. The Shiva shrine is venerated as the southernmost of the 5 ancient Ishwarams of Lord Shiva (called Tondeswaram), built at coastal points around the circumference of the island in the classical period. Tenavaram temple owned the entire property and land of the town and the surrounding villages, ownership of which was affirmed through several royal grants in the early medieval period. Its keepers lived along streets of its ancient agraharam within the complex.

 Due to patronage by various royal dynasties and pilgrims across Asia, it became one of the most important surviving buildings of the classical Dravidian architectural period by the late 16th century. The temple compound was destroyed by Portuguese colonial De Souza d'Arronches, who devastated the entire southern coast. The property was then handed over to Catholics. Tenavaram's splendor and prominence ranked it in stature alongside the other famous Pallava-developed medieval Hindu temple complex in the region, Koneswaram of Trincomalee. Excavations at the complex mandapam's partially buried ruins of granite pillars, stairs and slab stonework over the entire town have led to numerous findings. Reflecting the high points of Pallava artistic influence and contributions to the south of the island are the temple's 5th-7th century statues of Ganesh, the Lingam, sculpture of Nandi  and the Vishnu shrine's 10th century Makara Thoranam (stone gateway), the frame and lintel of which include small guardians, a lustrated Lakshmi, dancers, musicians, ganas, and yali-riders. 

Tenavaram temple was built on vaulted arches on the promontory overlooking the Indian ocean. The central gopuram tower of the vimana and the other gopura towers that dominated the town were covered with plates of gilded brass, gold and copper on their roofs. Its outer body featured intricately carved domes, with elaborate arches and gates opening to various verandas and shrines of the complex, giving Tenavaram the appearance of a golden city to sailors who visited the port to trade and relied on its light reflecting gopura roofs for navigational purposes. 
Tenavaram remains one of the destroyed Dravidian temples that has yet to be properly rebuilt by Tamil Hindus. Due to religious and demographic change after the late 18th century, most surrounding villages and towns are not directly associated with the town. The Vishnu Devale and Buddhist temples have been constructed atop the ruins.
 

Ref:
World Famous Treasures Lost and Found ( By Vikas Khatri)
The Mysterious Last Door At Padmanabhaswamy Temple. 
  wikipedia.org

No comments: