Wednesday, April 10, 2013

க‌ச்ச‌தீவு இல‌ங்கைக்கு அதாவது ஈழ‌த்த‌மிழ‌ர்க‌ளுக்கே சொந்த‌மான‌து

POACHING IN SRI LANKAN WATERS BY INDIAN FISHERMEN
இலங்கையின் ல் எல்லைக்குள் இருக்கும்  தீவுக்கூட்டங்களில் ஒன்றாகிய ச்சதீவு இன்று பலரும் பேசப்படும் விடமாக உருவெடுத்துள்ளது. இந்தியர்கள் ரும் ச்சதீவை இந்தியா இலங்கைக்குப் ரிசளித்தது போலவும் அல்லது இந்தியாவுக்கு ட்டும் உரிமையானதென இலங்கையால் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட தீவை இந்திராகாந்தி இலங்கைக்கு தாராளப்பான்மையுடன் விட்டுக் கொடுத்து விட்டார் என்பது போலவும் எழுதித் ள்ளுகிறார்கள்.  ஆனால் உண்மையில் ச்சதீவு இந்தியாவுக்குச் சொந்தமானதென்பற்கு ஆதாரமாகக்   காட்டப்படும் இராமநாதபுரம் சமிந்தாரி ம்பந்தமானஆதாரங்களை’ இலங்கை ஒருபோதும் ஏற்றுக் கொண்டதில்லை     

இன்று நாம் ஈழத்தமிழர்கள்இலங்கை அரசுடன் எங்களுக்குள்ள வெறுப்பால் ச்சதீவு இந்தியாவுக்குச் சொந்தமானது என்னும் ருத்தை றுக்காமல் ஏற்றுக் கொண்டால்தமிழீழம் அமைந்தால் அல்லது ஒரு மிழ் மாநிலம் அமைந்தால் கூடகச்சதீவு எங்களுடையது எனஇந்திய தேசியவாதிகளுடன் வாதாட முடியாது போகலாம். ஆகவே ச்சதீவு 
இலங்கைக்குச் சொந்தமானது என்ற ருத்தை வெளிப்படுத்த நாம் தயங்கக் கூடாது.


யாழ்ப்பாண அர‌சும் அத‌ன் தீவுக‌ளும்

The Flag of Jaffna Kingdom

ஈழத்தமிழர்கள் து யாழ்ப்பாண இராச்சியத்தை போத்துக்கேயரிடம் போர்க்கத்தில் இழக்கும் முன்பாகஅதன் த்தையும்செல்வச்செழிப்பையும்முத்துக்குளிப்புல்வம் என்பவற்றுடன் யாழ்ப்பாண அரர்கள் பாக்குநீரிணை முழுவதையும் து ஆளுமைக்குட்படுத்தியிருந்தர் என்பதை  அரபு யாத்திரிகர் இபின் பத்தூத்தா (IbnBattuta)யாழ்ப்பாண அரசையும் க்களையும் ற்றி எழுதிய குறிப்புகள் எமக்குத்  தெளிவுடுத்துகின்ற‌. அது ட்டுமன்றி போத்துக்கேயப் பாதிரிமார்களின்குறிப்புக்களிலும் யாழ்ப்பாண இராச்சியம் யாழ் குடாநாட்டுடன் ட்டும் முடங்கிக் கிடக்கவில்லை அதற்கு மாறாக இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலுள்ள தீவுகளையும் உள்ளக்கியதாக இருந்ததுடன் புத்தம்குதிரை லைக்கு அப்பாலும் வியிருந்தது என்பதைக் காணலாம்.

அரபு யாத்திரிகர் இபின் பத்தூத்தா தில்லியின் முகம்மது பின் துக்ளக்கின் பிரம் நீதியர் (ஹாதி)ஆகநியமிக்கப்பட்டபின்னர், ள்ளிக்கோட்டை அரனின் அவையில் சேவை செய்தபின்னர் இலங்கையிலுள்ளசிவனொளிபாதமலை அல்லது Adam's Peak க்கு யாத்திரை சென்றபோது 1344 இல் யாழ்ப்பாணத்தில் யாழ்ப்பாணஅரன் மார்த்தாண்டசிங்கன் பரராசசேகனின் விருந்தினராகத் தங்கியிருந்தார்.


History of Ceylon Presented to the King of Portugal in 1685

யாழ்ப்பாண அரர்களுக்கு சேது காவர் எனப் ட்டம் ந்தமைக்கு காரம் இராமநாதபுரம்  ஸ்தானன்னர்கள் அல்லது சமீந்தார்களுக்கு முன்பாகவே சேது,   அதாவது    இராமர் அணையைக் காக்கும் மை வுளால் ம்மிடம் ஒப்படைப்பட்டிருப்பதாகக் ருதியதால்தான். யாழ்ப்பாண அரர்கள் ட்டுமல்ல சிங்க அரர்கள் கூட ராமேஸ்வம் சிவாலத்துக்குத் திருப்பணி செய்துள்ளர்.அதனால் ஒரு காலத்தில் இலங்கை அரர்களின் ஆளுமை பாக்குநீரிணையையும் ந்திருந்தது தெளிவாகிறது.  யாழ்ப்பாண அரர்களின் ஆட்சியின் கீழிருந்த எல்லாத் தீவுகளும்அவர்களின் வீழ்ச்சியின் பின்னர் போத்துக்கேயரின் கைகளில் போனதேயல்லாமல் இராமநாதபுரம் அரர்களிடம் அல்ல‌. இராமநாதபுரத்து  சிற்ற‌‌ர்களோ அல்லது அவர்களின் ழி ந்த மிந்தாரிகளோ போத்துக்கேயரிடம் போரிட்டு இலங்கையின் ல் எல்லைக்குள் இருந்த எந்த தீவையும் கைப்பற்றியதாக லாறு கிடையாது. 

போத்துக்கேயரிடமிருந்து யாழ்ப்பாண இராச்சியமும் அதன் தீவுகளும்(ச்சதீவு உட்ப‌) 1655 இல் டச்சு கிழக்கிந்தியக் ம்பனியிடம் கைமாறியற்கும் அதன் பின்னர் பிரித்தானியர்களின் ஆளுமையிலிருந்து ச்சதீவு இலங்கையின் ஆளுமைக்கு உட்பட்டதாக இருந்தற்கான ஆவங்கள் அனைத்தும்  இலங்கை அரசிடம் இன்றும் உண்டு.

காலனித்துவ ஆட்சியாளர்களின் உத்தியோகபூர்வ டிதப்பரிமாறல்கள்ல்நிலை வரைபங்கள்ச்சதீவு ம்பந்தமாக காலனித்துவ ஆட்சிக்காலத்திலும்இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட ட்டவாக்கங்கள்என்ப ச்சதீவு இலங்கைக்கு சொந்தமானது என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்ற‌. இந்த ஆதாரங்கள்  30th November, 2011  இல் இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தில் கச்சதீவு சம்பந்தமான விவாதத்தின் போது  Parliamentary Question No.1522/11க்கு பதிலளிக்கும் போது  இலங்கைப்பாராளுமன்றத்தில்  ர்ப்பிக்கப்பட்ட. அத்துடன் இந்தியா க்குச் சொந்தமான தீவை இலங்கைக்கு விட்டுக் கொடுத்ததா என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்பது தெளிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அதாவது எங்களுக்கு ஒரு பொருள் சொந்தமானது என்பதை விவாதத்துக்கு இடமில்லாமல்,   உறுதிப்படுத்தும் ரை நாங்கள் அந்தப்பொருளை யாருக்கும் விட்டுக் கொடுக்கவோ அல்லது ரிசளிக்கவோ முடியாதுஅதனால் இந்தியா ச்சதீவை இலங்கைக்குச்  விட்டுக் கொடுத்தது அல்லது 'Ceded'  என்ற வார்த்தைக்கே இடமில்லை. ஏனென்றால் ச்சதீவு இந்தியாவுக்குச் சொந்தமானல்ல‌.
.
க‌ச்ச‌தீவும் நெடுந்தீவு ம‌க்க‌ளும்
ச்சதீவு இலங்கைக்குச் சொந்தமானதும் பெரிய தீவுகளில் ஒன்றுமாகிய
நெடுந்தீவிலிருந்து 18 கிலோ மீற்றர் தூரத்திலும்ராமேஸ்வத்திலிருந்து 22 கிலோ மீற்றர் தூரத்திலுமுள்ளதாகஇணையத்தங்கள் குறிப்பிட்டாலும் உண்மையில், நெடுந்தீவிலிருந்து ச்சதீவு 10.5 மைல் (9 NM) அல்லது 17 கிலோமீற்றர் தூரத்திலும், ராமேஸ்வத்திலிருந்து ச்சதீவு 12.5 மைல்(10 NM) அல்லது 20 கிலோமீற்றர் தூரத்திலும் உள்ள‌. 

பிரிட்டிஸ் ஆட்சிக்காலத்திலிருந்தே ச்சதீவு இலங்கையின்குறிப்பாக நெடுந்தீவு பிரிவின்  நிர்வாகத்தின் ஒருபாகமாகவே இருந்து ந்துள்ளது. ச்சதீவை இலங்கைக்குச் சொந்தமானதென இந்தியா ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடு முன்பே ச்சதீவு நெடுந்தீவு உதவி அரசாங்க அதிபரின் நிர்வாகத்திலேயே இருந்ததேயல்லாமல் ராமநாதபுரம் கலெக்டரின் நிர்வாகத்தின் கீழ் அல்ல‌. அந்தோனியார் கோயிலின் நிர்வாகம் அன்று தொட்டு இன்று வரை யாழ்ப்பாண த்தோலிக்க ஆயரின் கீழ் தான் உள்ளதுஅங்கு கொடியேற்றத்தை த்துபர்களும் நெடுந்தீவைச் சேர்ந்த த்தோலிக்க ங்கு ந்தையும் அந்த ங்கைச் சேர்ந்த கிறித்தர்களும் தான்

ச்சதீவுக்கு மிகவும் அண்மையிலுள்ள இலங்கைக்குச் சொந்தமான தீவு நெடுந்தீவுஅது முற்காலத்தில் பால்தீவு என்றும் பசுத்தீவு என்றும் அழைக்கப்பட்டது. இலங்கை சுதந்திரடைந்த பின்பும்இந்தியாவும் இலங்கையும் குடிவவு குடியல்வுச் ட்டங்களை டுமையாக அமுல்படுத்தும் ரைநெடுந்தீவு க்கள் தமது முன்னோர்களின் க்கப்படி ராமேஸ்வம் கோயிலுக்கு பாலும்பூவும் அனுப்பி விட்டு உணவுண்ணும் க்கத்தைக் கொண்டிருந்தர் எனக் கூறப்படுகிறது.
 நெடுந்தீவு


இந்தியா சுதந்திரடைந்த பின்பும் கூட ச்சதீவு இலங்கை அரசின் நிர்வாகத்தின் கீழ் அதாவது நெடுந்தீவு உதவி அரசாங்க அதிபரின் கீழ் இருந்ததே அல்லாமல் இராமநாதபுரம் லெக்டரின் நிர்வாகத்தின் கீழ் அல்ல‌.  ச்சதீவைச் சுற்றியுள்ள ல்வத்தில் மீனர்கள் ஆபத்துக்குள்ளான போதெல்லாம் இலங்கைக் ல்படை தான் சென்றதே விர இந்தியக் ல்படையல்ல‌. ச்சதீவு இந்தியாவுக்கும் சொந்தமானால் அது இந்திய அரசின் நிர்வாகத்தின் கீழும் தான் இருந்திருக்க வேண்டும் அல்லவா?
இலங்கையின் ல் எல்லைக்குள் இருக்கிற தீவு ஒன்று இந்தியா அரசின் நிர்வாகத்தின் கீழிருக்க இலங்கை எப்போதும் அனுமதித்துமிருக்காது. அதனால் இலங்கையின் ல் எல்லைக்குள் இருக்கும் தீவொன்றை இந்தியா சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. அதனால் தான் இலங்கை அமைச்சர் வி ருணாநாயக்கச்சதீவை இந்தியா இலங்கைக்கு விட்டுக் கொடுத்தது என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை ஏனென்றால் ச்சதீவு எப்பொழுதுமே இலங்கைக்குச் சொந்தமானது தான் என்றார்.

ச்சதீவை இராமநாதபுர மிந்தாருக்குச் சொந்தமாக்குவற்காக கூறப்படும் ஆதாரங்கள் அல்லது தைகளைப் போலவே நெடுந்தீவு க்களிடமும் ச்சதீவு ங்களுக்குச் சொந்தமானதாகக் காட்டும்  தைகள் உண்டு. உதாரமாக யாழ்ப்பாண வைப மாலையில் குறிப்பிடப்படும் னிநாயமுதலியாரின்  ழிவந்தர்களாகிய நெடுந்தீவு உடையார்களில் ஒருவர் து ளுக்கு ச்சதீவைச் சீதனமாகக் கொடுத்தாராம்

சிறிமா - இந்திரா ஒப்பந்தம்

ச்சதீவு இலங்கைக்கு இந்தியாவால் விட்டுக்கொடுக்கப்பட்ட அல்லது இந்தியாவால்பரிசளிக்க‌‌ப்பட்டதீவு அல்ல‌. 1960ம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் ச்சதீவை ட்டபூர்வமாக சொந்தம் கொண்டாடுவற்கு மான ஆதாரங்கள் இல்லை என்பதையுணர்ந்த இந்தியாச்சதீவை இந்தியாவும் இலங்கையும் ங்காகத் துண்டாடுவதைப் (a proposal for a ‘condominium’ பற்றிப் பேசியது ஆனால் இலங்கை அந்தப் பேச்சையே  ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.  

1968 இல் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சருக்கும்இலங்கைத் தூதருக்கும் ந்த பேச்சு வார்த்தையில் இரண்டு நாடுகளின் ரைகளிலிருந்தும் நேர்க்கோட்டில் ச்சதீவைப் பிரிக்கும் பேச்சை எடுத்தது இந்தியா அதற்கும்  இலங்கை சம்மதிக்காததால் 
பேச்சு வார்த்தை இலங்கையின் ல் எல்லையைத் தீர்மானிக்கும் விதமாகத் திசைதிரும்பியது.


இலங்கையின் ல் எல்லையைக் குறுக்கிஇலங்கைக்கு மிகவும் அண்மையில் உருவாக்குவற்கு இந்தியா முயன்றது ஆனால் இலங்கையோ எதற்கும் சியவில்லை.ச்சதீவு ம்பந்தமாக தொடர்ந்த பேச்சுவார்த்தைகளில் இந்தியாவுக்கு ச்சதீவில் உள்ள த்தை விட ச்சதீவைச் சுற்றியுள்ள கடல்வம் நிறைந்த டித்தள மேடைகளைத் ன்வப்படுத்துவற்காக ச்சதீவை பணமாகப் (Bargain Chip) பாவிப்பது தான் நோக்கம் என்பதை இலங்கை புரிந்து கொண்டது. இந்த நிலையில் இரண்டு நாடுகளும் ஏற்றுக் கொள்ளும் கையிலான தீர்வுக்கு அமைவதாக இலங்கையும் ஒப்புக்கொண்டதுஅதாவது ச்சதீவின் மேற்குப்பகுதியில் ல் எல்லையைச் சிறிய அளவு குறைப்பதாகவும் ஆனால் இந்தியா கேட்பது போல் 1/2 மைல் அளவுக்கெல்லாம் குறைக்க முடியாதென்றது இலங்கை. பின்னர் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்தியப்பிரர் இந்திரா காந்தியுடன் இலங்கைப் பிரர் சிறிமா ண்டாரநாயக்கா மேற்கொண்ட பேச்சுவார்த்தையில்கச்சதிவிலிருந்து 1/2 மைலுக்கு இலங்கையின் ல் எல்லையை வெறும் ல் திட்டுகள் கொண்ட ஆழம் குறைந்த லில்குறைத்துக் கொள்வதை ஏற்கமுடியாது ஏனென்றால் அப்படியான குறுகிய லில் இலங்கைக் ல்படையால் இயங்குவது முடியாது என்பதைக் காரணம் காட்டி அதற்கு மறுப்புத் தெரிவித்தார் இலங்கைப் பிரதமர் சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க. ஆனால் இலங்கையின் றுப்புக்களை இந்திரா காந்தி அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டால் அரசியல் ரீதியாக அவருக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும என்பதை உணர்ந்த இலங்கைப் பிரர் ச்சதீவைத் துண்டாடவோ அல்லது இந்தியா சொந்தம் கொண்டாடவோ இலங்கை ஒருபோதும் ம்மதிக்காது ஆனால் இலங்கையின் ல் எல்லையைக் ச்சதீவிலிருந்து இரண்டு மைல்களாகக் குறைப்பற்கு தான் ஒப்புக் கொள்வதாகச் சொன்னார். ஆனால் து ஆலோசர்களைக் ந்தாலோசிக்காமலேஇலங்கையின் ல் எல்லையை ச்சதீவிலிருந்து ஒரு மைலாக ட்டும் குறைத்துக் கொள்ளுமாறு கூறினார் இந்தியப்பிரதமர் இந்திரா காந்தி.இலங்கையின் ல் எல்லைக்குள் உள்ள ச்சதீவை வெறும் இராமநாதபுரம் மிந்தாரின் ஆதாரங்களை வைத்து இலங்கையிடமிருந்து றித்தெடுக்க முடியாதென்பதை உணர்ந்த இந்தியாச்சதீவைபமாக‌ (Bargain Chip)வைத்துஇலங்கையிடமிருந்து        80துர கிலோ மீற்றர் ல் எல்லையைப் பாக்குநீரிணையில் பிடுங்கிக் கொண்டது. இது பின்னர் 40துர கிலோ மீற்றர் ல் எல்லையாகக் குறைக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் நோக்கம் ச்சதீவல்லஆனால் இலங்கையின் டல் எல்லையில் 40கிலோ மீற்றரைக் குறைப்பன் மூலம் இறால்மீன் ற்றும் ல்வம்பெற்றோலியம் நிறைந்த ல் குதியை இலங்கையிடமிருந்து கைப்பற்றுவது தான். மிழ்நாட்டின் அரசியலுக்கு ச்சதீவு ஒரு ன்மானப்பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட இந்தியாவின் நோக்கம் எல்லாம் பாக்குநீரிணைப்பகுதியிலுள்ள ல்வத்தையும்பெற்றோலியம் டிவுகளையும் முதலில் எடுத்துக் கொள்வது தானே தவிர இலங்கையின் ல் எல்லைக்குள் இருக்கும் ச்சதீவை இலங்கையிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்வல்ல‌.


இன்று இலங்கைத்தீவின் ஆட்சி சிங்கவர்களின் கைகளில் இருந்தாலும் கூடவரலாற்றுக் காலம் தொடக்கம் யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் தொடங்கி இலங்கைக் ல் எல்லை ரை அத்தனை தீவுகளும் ஈழத்தமிழர்களுடையது. யாழ்ப்பாணத்தர்கள் தீவுகள் அனைத்திலும் து ஆளுமையைக் கொண்டிருந்தர் என்பது போத்துக்கேயர்ஒல்லாந்தர்ஆங்கிலேயர்களின் ஆவங்களிலிருந்து ட்டுமல்லநெடுந்தீவு போன்ற ச்சதீவுக்கு அண்மித்த் தீவுகளில் வாழ்ந்த மிழர்களும்மிழ் மீனர்களினதும் தைகளிலும்,ரலாற்றிலும் அன்று தொட்டு இன்று ரை ச்சதீவு இலங்கைக்குச் சொந்தமானதாக அதாவது ஈழத்தமிழர்களுக்கு சொந்தமானது என்பது தெளிவாகப் புலனாகிறது.   

பாக்குநீரிணையிலுள்ளதீவுகளாகிய நெடுந்தீவும்அனைலைதீவும்யினாதீவும்பாலைதீவும்இரணைதீவும்ற்கல்தீவும் எப்படி ஈழத்தமிழர்களுடையதோ அது போன்று தான் ச்சதீவும் ஈழத்தமிழர்களுக்கும் இலங்கைக்கும் சொந்தமானது.


 

இராம‌நாத‌புர‌ ச‌மிந்தாரி ஆதார‌ங்களைப் பார்ப்போம்


1.1605 இல் ராமநாதபுரம் சேதுபதி அரசு உருவாக்கப்ப முன்பே ச்சதீவு ச்சு கிழக்கிந்தியக் ம்பனியின் கைகளுக்கு மாறி இலங்கையின் ஆளுமைக்குட்பட்டதாக இருந்தது என்பற்கு ஆவங்கள் உண்டு.

2. லைமன்னார் ட்டுமல்ல பாக்குநீரிணையில் இருந்த தீவுகள்யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து நெடுந்தீவுக்கும் அப்பால்யாழ்ப்பாண அரசின் கீழ் 1212 தொடக்கம் 1624 ரை இருந்த‌. 1624 இல் போத்துக்கேயரிடம் ஈழத்தமிழர்கள் போரிட்டுத் தோற்றதால் யாழ்ப்பாண இராச்சியம் முழுவதும் போத்துக்கேயரிடம் போனது. இலங்கைத் மிழன் ங்கிலி குமாரனிடம்போத்துக்கேயருக்கு அடங்காதேபோரைத்தொடு, நானும் உதவிக்கு  மேலும் படையனுப்புகிறேன் என வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு டையனுப்பாமல்   துரையை ஆண்ட  சொக்கநாதநாயக்கன் ஏமாற்றியதால் தான் போத்துக்கேயரின் கைகளில் யாழ்ப்பாண அரசு வீழ்ந்ததுஅதனால் தான் இன்றும் "யிற்றுவலியை ம்பினாலும் க்கத்தையானை ம்பாதே" என்னும் மொழி இலங்கையில் க்கிலுள்ளது. அப்படி அக்காலத்தில் லுவிழந்திருந்த துரை நாயக்கர்கள் அல்லது இராமநாதபுரம் அரர்கள்யாழ்ப்பாணத்தர்கள் போத்துக்கேயர்களிடம் இழந்த தீவுகளை,  அதிலும் லைமன்னார் ரை கைப்பற்றியிருப்பார்கள் அல்லது ஆண்டிருப்பார்கள் என்பது ம்பமுடியாதவொன்று.

3.கொறனேசன் (Achillea GoldenYarrow) மலர்கள் ராமேஸ்வத்தில் வீற்றிருக்கும் ர் ர் காதலி அம்மையை நிச்சமாக  அலங்கரித்திருக்கலாம் ஆனால் அது நிச்சமாக ச்சதீவிலிருந்து வில்லை. அது நெடுந்தீவு க்களால அனுப்பட்டிருக்கலாம்,  ஏனென்றால் அவர்களிடம் ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்குப் பூக்கள் அனுப்பும் க்கம் இருந்தது. மனிதர்களே வாழாத குடிக்கச் சொட்டுத் ண்ணீர் கூட இல்லாத ச்சதீவில்ர்ப்பற்கு உகந்தஈரலிப்பான நிலமும்அதிகளவு பராமரிப்பும் தேவைப்படும் கொறனேசன் ர்கள் ர்ந்த என்பது ம்ப முடியாதது. ச்சதீவின் துளைகள் நிறைந்த சுண்ணக்கல்அல்லது முருகைக்கற்கள் ழைநீரைச் சேமித்து வைக்கும் ன்மையற்ற‌. இந்தபற்றை அல்லது செடி வளர ஈரலிப்பான நிலம் தேவை.

4. க்குப்பிள்ளை நினைத்தால்ருமானம் ருகிறதோ இல்லையோ கணக்குக் காட்டுவற்காக எத்தனை க்குகளையும் திறக்கலாம்.

5. இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தில் இதற்கான திலளிக்கப்பட்டதுமிழ்நாட்டில் ஆதாரமாகக் காட்டப்படும் மிந்தாரி ஆதாரங்கள் அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் மிந்தார்கள் தம்திட்டத்துக்கு கூடுதல் நிலங்களுக்கு உரிமை கொண்டாடுதல் க்கமான ஒன்று.

6. யாழ்ப்பாண அரசைக் கைப்பற்றியவுடனேயே அதைச் சுற்றிய தீவுகளும் போத்துக்கேயரின் கைகளுக்குப் போய்அதிலிருந்து ச்சுக்காரர்களிடம் மாறி டைசியாக கிழக்கிந்தியக் ம்பனியின் கைகளில் போய்விட்டனஅப்படியிருக்க எதற்காக ஒன்றுக்குமே உதவாத ச்சதீவை சேதுபதியிடமிருந்து கிழக்கிந்தியக் ம்பனி குத்தகைக்கு எடுக்க வேண்டும்புதிராக இருக்கிறதே

7. இந்த‌"ஆதாரம்" பார்க்க வேண்டியதொன்று. மிகச்சிறியஒன்றுக்கும் உதவாத கச்சதீவையும்,  வானம் பார்த்த பூமி இராமநாதபுரம் மீனையும், proclamation இல் பிரித்தானிய மாகாராணி குறிப்பிட்டிருப்பாரா என்பது ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய விடயம். காராணியால் இராமநாதபுரம் மீனுக்கு உரிமையானது எனக்குறிப்பிட்ட பின்னரும் எதற்காக ச்சதீவின் நிர்வாகம் பிரிட்டிஸ் காலத்திலும் இலங்கை நிர்வாக அலகின் கீழ் இருந்தது. அது மகாராணியின் proclamation  அவமதிக்கும் செயல்அக்கால பிரிட்டிஸ் நிர்வாகம் அப்படியான தவறைச் செய்திருக்குமா என்பது சந்தேகத்துக்குரியது.

8. பீரிஸ் என்ற உதவி நில அளவையாளர் ச்சதீவை இலங்கையின் ஆளுமைக்கப்பால் ட்டதாகக் காட்டிய பின்னரும் ,1966 இல் கூட ச்சதீவு இலங்கையின் நிர்வாகத்தின் நெடுந்தீவு உதவி அரசாங்க அதிபரின் கீழ் இருந்தது ஏன்?

09. இங்கே தான் உதைக்கிறதுச்சதீவு இராமநாதபுரம் மீனுக்கு சொந்தமானதென்றால் எதற்காக அவர்கள் 1767 இல் ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டார்கள் நான் ஏற்கவே குறிப்பிட்டது போல்யாழ்ப்பாண அரசின் வீழ்ச்சியின் பின்னர் யாழ்ப்பாணத்தைச் சுற்றியுள்ள தீவுகள் அனைத்தும் யாழ்ப்பாணக்குடா நாட்டிலிருந்து ச்சதீவு ரை போத்துக்கேயரின் கைகளுக்கு மாறி டச்சு கிழக்கிந்தியக் ம்பனியிடம் போய் விட்டன‌. 


10. ச்சு கிழக்கிந்திய ம்பனியிடமிருந்து ஒப்பந்தம் ஒன்றை ஏற்படுத்திய பின்னரே ராமநாதபுரத்திலுள்ளர்கள் ச்சதீவுக்கு செல்ல அனுமதி பெறப்பட்டதென்றால்உண்மையில் ச்சதீவு இராமநாதபுரம் மீனுக்குச் சொந்தமானல்லச்சு கிழக்கிந்தியக் ம்பனியுடையது என்பது தெளிவாகிறது.  ச்சதீவு இலங்கைக்குச் சொந்தமானதென நிரூபிப்பற்கான லாற்று ஆவங்கள்அதாவது 1655 இல் ச்சு கிழக்கிந்தியக் ம்பனியின் ஆவங்கள் உட்பஇலங்கையிடம் உண்டு. அப்படியிருக்க ராமநாதபுரம் இலங்கைக்குத் தெரியாமல் கச்சதீவை ங்களுக்குள் குத்தகைக்கு கொடுத்தாலென்னவாடகை வாங்கினாலென்னது க்குகளில் குறித்தாலென்ன அது ச்சதீவில் அவர்களின் உரிமையை நிரூபிக்காது.

7 comments:

வவ்வால் said...

வியாசர்,

உங்களுக்கு புராணக்கதைகள் ரொம்பப்பிடிக்கும்னு தெரியுது,ஆனால் அதுக்குனு சொந்தமாகவே புராணமே எழுதுறிங்களே,(வியாசர்னு பேரு வச்சுக்கிட்டு புராணம் எழுதாம என்ன செய்யனு கேட்கிறிங்கலா?)


மாயண்ணன் வந்திருக்காக,மச்சக்காளை வந்திருக்காக ,மற்றும் நம் உறவினர்கள் எல்லாம் வந்திருக்காக வாம்மா மின்னல் போல இபின் பத்துதா வந்திருக்காக, போர்ச்சுக்கீசியர் வந்திருக்காக கச்சத்தீவூ எங்களுதுனு சொல்லுறிங்களே :-))

நீங்க சொன்னவர்கள் எங்காவது கச்சத்தீவு இலங்ககை-ஜாஃப்னா கிங்டத்தில் இருக்குனு சொல்லி இருக்கா?

நானும் நீங்க போட்ட படம் ,குறிப்புகள் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் எங்குமே கச்சத்தீவுனு வரவேயில்லை :-))

//க‌ச்ச‌தீவு இல‌ங்கைக்குச் சொந்த‌மான‌தும் பெரிய‌ தீவுக‌ளில் ஒன்றுமாகிய‌ நெடுந்தீவிலிருந்து 18 கிலோ மீற்ற‌ர் தூர‌த்திலும், ராமேஸ்வ‌ர‌த்திலிருந்து 22 கிலோ மீற்ற‌ர் தூர‌த்திலுமுள்ள‌து.//

இது எப்டிங்க்ணா ... டேப் எடுத்துக்கிட்டு போய் அளந்தீங்களா?

நாட்டிகல் மைல் கணக்கில் தூரம் சொல்லும் போது,

நெடுந்தீவுக்கும் ராமேஷ்வரத்துக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு 27 நாட்டிகல் மைல்.

ராமேஷ்வரத்திலிருந்து கச்சத்தீவு சுமார் 12 நாட்டிகல் மைல்னு போட்டிருக்கு.

அப்போ 27-12=15 நாட்டிகல் மைல் தொலைவு நெடுந்தீவுக்கும், கச்சத்தீவுக்கும்னு வருது.

இதன் படி பார்த்தால் கச்சத்தீவு இந்தியாவுக்கு அருகில் தானே வருது.

நீங்க சொன்ன தூரக்கணக்கிற்கு ஏதேனும் தரவுகள் காட்ட முடியுமா?

dogtalks said...

நல்ல ஆராய்ச்சி கட்டுரை.

viyasan said...

//நாட்டிகல் மைல் கணக்கில் தூரம் சொல்லும் போது, நெடுந்தீவுக்கும் ராமேஷ்வரத்துக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு 27 நாட்டிகல் மைல்.ராமேஷ்வரத்திலிருந்து கச்சத்தீவு சுமார் 12 நாட்டிகல் மைல்னு போட்டிருக்கு.அப்போ 27-12=15 நாட்டிகல் மைல் தொலைவு நெடுந்தீவுக்கும், கச்சத்தீவுக்கும்னு வருது. இதன் படி பார்த்தால் கச்சத்தீவு இந்தியாவுக்கு அருகில் தானே வருது. நீங்க சொன்ன தூரக்கணக்கிற்கு ஏதேனும் தரவுகள் காட்ட முடியுமா? //

ஐயா ப‌ஞ்சாய‌த்து,

முத‌ல் முத‌லாக‌ இங்குவ‌ந்திருக்கிறீங்க‌, வ‌ருக‌ வ‌ருக‌. நீங்க‌ள் எந்த‌வித‌மாக‌ உருட்டிப் பிர‌ட்டிக் கூட்டிக் க‌ழித்துக் க‌ற்பனை செய்தாலும், க‌ச்ச‌தீவு இல‌ங்கைக் க‌ட‌ல் எல்லைக்குள் இல‌ங்கையின் நெடுந்தீவுக்கு அண்மையில் உள்ள‌ தீவு என்ப‌து மாற‌ப் போவ‌தில்லை. ப‌ல‌ இணைய‌த்த‌ள‌ங்க‌ளில் தூர‌த்தின் அள‌வு முர‌ணாக‌ இருந்தாலும், நெடுந்தீவுக்கும், க‌ச்சதீவுக்குமிடையேயுள்ள‌ தூர‌ம், ராமேஸ்வர‌த்துக்கும் க‌ச்ச‌தீவுக்கும் இடையேயுள்ள‌ தூர‌த்தை விட‌க் குறைந்த‌து என்ப‌தில் மாற்ற‌ம் ஏதுமில்லை. நான் எங்கிருந்து தூர‌த்தின் அள‌வை எடுத்தேன் என்ற‌ இர‌ண்டு இணைய‌த்த‌ள‌ங்களும் கீழேயுள்ள‌து.

ஆனால் நீங்க‌ள் குறிப்பிட்ட‌ப‌டி "க‌ச்ச‌தீவு இந்தியாவுக்கு அருகில் தானே வருது", "நெடுந்தீவுக்கும் ராமேஷ்வரத்துக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு 27" நீங்க‌ள் மேலே குறிப்பிட்ட‌த‌ற்கான‌ ஆதார‌த்தைத் த‌ரவும்.

உண்மையில், நெடுந்தீவிலிருந்து க‌ச்ச‌தீவு 10.5 மைல் (9 நோட்டிக‌ல்மைல்) அல்ல‌து 17 கிலோமீற்றர் தூர‌த்திலும், ராமேஸ்வ‌ர‌த்திலிருந்து க‌ச்ச‌தீவு 12.5 மைல்(10 நோட்டிக‌ல் மைல்) அல்ல‌து 20 கிலோமீற்ற‌ர் தூர‌த்திலும் உள்ள‌ன‌. உங்களைப் போன்றவர்களுக்காக Foreign policy of India என்ற நூலிலிருந்து எடுத்த‌ ஆதார‌ம் மேலே இணைக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து அதையும் பார்க்க‌வும்

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/modalities-for-deep-sea-fishing-on-the-anvil/article2634640.ece

http://iursaar.de/index.php5?id=wiki&id2=Kachathivu


//இது எப்டிங்க்ணா ... டேப் எடுத்துக்கிட்டு போய் அளந்தீங்களா?

உதெல்லாம் எல்லாம் த‌மிழ்நாட்டுக் கிராம‌த்துப்ப‌ஞ்சாய‌த்துக்க‌ளில் நீங்க‌ள் காமெடி பீசாக‌ இருக்கும்போது உத‌வ‌லாம் உருப்ப‌டியான‌ க‌ருத்துப்ப‌ரிமாற‌லுக்கு உத‌வாது. :-)

viyasan said...

//உங்களுக்கு புராணக்கதைகள் ரொம்பப்பிடிக்கும்னு தெரியுது,ஆனால் அதுக்குனு சொந்தமாகவே புராணமே எழுதுறிங்களே//

இருந்தாலும் புராண‌க்க‌தைக‌ளில் உங்க‌ளை வெல்ல‌ என்னால் முடியாதையா, அதிலும் 1480ம் ஆண்டில்இல் ராமேஸ்வ‌ர‌ம் ம‌ட்டும‌ல்ல‌, ஒன்ற‌ல்ல‌, பதினொரு தீவுக‌ள், அதிலும் பெயர்க‌ளை எல்லாம் கூட‌ விவ‌ர‌மாக‌ச் சொல்லி, பால்க‌ட‌லிலிருந்து ம‌காவிஸ்ணு வந்தது போல, ஒரு நாள் புய‌லில், 11 தீவும் பாக்குநீரீணையில் தோன்றின‌ என்று ம‌காக‌தாகால‌ட்சேப‌ம் பண்ணிய‌ உங்க‌ளுட‌ன் புராணக்க‌தைக‌ளில் போட்டி போட‌ என்னால் முடியாது தான். :-)

viyasan said...

//நீங்க சொன்னவர்கள் எங்காவது கச்சத்தீவு இலங்ககை-ஜாஃப்னா கிங்டத்தில் இருக்குனு சொல்லி இருக்கா? நானும் நீங்க போட்ட படம் ,குறிப்புகள் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் எங்குமே கச்சத்தீவுனு வரவேயில்லை //

இன்றைய‌ இல‌ங்கைக் க‌டல் எல்லைக்குள் உள்ள‌ தீவுக‌ள் எல்லாம் யாழ்ப்பாண‌ அர‌சுக்குச் சொந்த‌மாக‌ இருந்த‌து ம‌ட்டும‌ல்ல‌, யாழ்ப்பாண‌ அர‌ச‌ர்க‌ள் முழுப்பாக்குநீரிணையையும் த‌ம‌து க‌ட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்தார்க‌ள் என்ப‌த‌ற்கு வ‌ர‌லாற்று ஆதார‌ங்க‌ள் உண்டு. அந்த‌ நூலில் எல்லாத் தீவுகளின் பெயர்க‌ளும் குறிப்பிட‌வில்லை. நான் பெய‌ர் குறிப்பிட்ட‌ நெடுந்தீவு, அனைலைதீவு, ந‌யினாதீவு, பாலைதீவு, இர‌ணைதீவு, க‌ற்க‌ட‌ல்தீவு இன்னும் ப‌ல‌ ம‌னித‌ர் நிர‌ந்த‌ர‌மாக‌ வ‌சிக்காத‌ தீவுக‌ள் இல‌ங்கைக்குச் சொந்த‌மாக‌ உண்டு. அதாவ‌து இல‌ங்கைக்கு அண்மிய‌ தீவுக‌ள் எல்லாம் 1625 இல் போத்துக்கேயர் யாழ்ப்பாண‌ அர‌சைக் கைப்ப‌ற்ற‌ முன்ன‌ரே ஈழ‌த்த‌மிழ‌ர்க‌ளின் ஆட்சியில் இருந்த‌ன‌ என்ப‌தைப் போத்துக்கேய‌ரே அவ‌ர்க‌ள‌து ம‌ன்ன‌ருக்குத் தெரிவித்த‌ன‌ர் என்ப‌தைக் காட்டுவ‌த‌ற்காக‌த் தான் அந்த‌ ஆதார‌த்தைத் த‌ந்தேன். உங்க‌ளின் இராம‌நாத‌புர‌ம் ச‌மிந்தாரி 'ஆதார‌ங்க‌ளில்' உள்ள‌ ஒட்டைக‌ளை அடைப்பத‌ற்கு வ‌ழி தெரியவில்லைப் போல் தெரிகிற‌து. நீங்க‌ள் என்னதான் கூச்ச‌ல் போட்டாலும், உங்க‌ளால் க‌ச்ச‌தீவு உங்க‌ளுடைய‌து என்ப‌த‌ற்கு ஆத‌ராம் காட்ட‌ முடியாது. இராமநாத‌புர‌ம் ச‌மிந்தாரி ஆதார‌ங்க‌ளில் ஒன்றுமில்லை என்ப‌தால் தான் இந்திரா காந்தி முக‌த்தைச் சுழிக்காம‌ல் க‌ச்ச‌தீவை ஏதோ பெருந்த‌ன்மையாக‌ இல‌ங்கைக்கு விட்டுக் கொடுப்ப‌தாக‌க் காட்டிக் கொண்டார். அம்புட்டு தான்.

viyasan said...

//இபின் பத்துதா வந்திருக்காக, போர்ச்சுக்கீசியர் வந்திருக்காக கச்சத்தீவூ எங்களுதுனு சொல்லுறிங்களே //
உல‌க‌த்துக்குத் தெரிஞ்ச‌ ம‌னுச‌ன் இபின் ப‌த்தூது வ‌ந்தாக‌, அதைப்ப‌ற்றி விவர‌மாக‌ எழுதியும் வைச்சிட்டுப் போயிருக்காக‌, போத்துக்கேயர் வ‌ந்தாக‌ க‌ச்ச‌தீவவையும் இந்தியாக்கார‌ரிட்ட‌ குடுக்காம‌ல் எங்க‌ளிட்ட‌ தான் த‌ந்திட்டுப்போனாக‌ என்பத‌ற்காவ‌து பார்க்க‌க் கூடிய‌ ஆதார‌ம் இருக்கு, அதை விட்டு, வ‌ள‌ர்ம‌தி அம்ம‌ன் க‌ழுத்தில் க‌ச்ச‌தீவுப் பூவில‌ மாலை போட்டாக‌, சும்மாவே பொய்யை எழுதுற‌ எங்க‌ட‌ க‌ண‌க்குப்பிள்ளை க‌ச்ச‌தீவு எங்ளூதுன்னு எழுதி வைச்சாக‌, பொதுச்சொத்தையே ப‌ங்காளிகளுக்குக் கூட‌ப் பொய்யைச் சொல்லி எழுதிக்குடுத்து ஏமாத்துற‌ இந்தியாவுல‌, முத்துசாமிக்கும், முக‌ம்ம‌து ம‌ரிக்காய‌ருக்கும் க‌ச்ச‌தீவை வாட‌கைக்கு கொடுத்துக் காசு வாங்கினேன், அதால க‌ச்ச‌தீவு எங்க‌ளூதுனு நீங்க‌ சொல்லுவீங்க‌, நாங்க‌ அதைக் கேட்டுக் கொண்டு க‌ம்முனு இருக்க‌ணுமாக்கும். :-)

viyasan said...

//நல்ல ஆராய்ச்சி கட்டுரை//

@dogtalks,

உங்க‌ளின் வ‌ருகைக்கும் க‌ருத்துக்கும் ந‌ன்றி.