Wednesday, April 10, 2013

க‌ச்ச‌தீவு இல‌ங்கைக்கு அதாவது ஈழ‌த்த‌மிழ‌ர்க‌ளுக்கே சொந்த‌மான‌து


இலங்கையின் ல் எல்லைக்குள் இருக்கும்  தீவுக்கூட்டங்களில் ஒன்றாகியச்சதீவு இன்று பலரும் பேசப்படும் விடமாகஉருவெடுத்துள்ளது. இந்தியர்கள் ரும் ச்சதீவை இந்தியா இலங்கைக்குப் ரிசளித்தது போலவும் அல்லது இந்தியாவுக்கு ட்டும் உரிமையானதெனஇலங்கையால் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டதீவை இந்திராகாந்தி இலங்கைக்கு தாராளப்பான்மையுடன் விட்டுக் கொடுத்து விட்டார் என்பது போலவும் எழுதித் ள்ளுகிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் க‌ச்ச‌தீவு இந்தியாவுக்குச் சொந்த‌மான‌தென்ப‌த‌ற்கு ஆதார‌மாக‌க் காட்ட‌ப்ப‌டும்  இராமநாதபுரம் மிந்தாரி ம்பந்தமான‌ 'ஆதாரங்களை ' இலங்கை ஒருபோதும் ஏற்றுக் கொண்டதில்லை.

இன்று நாம் ஈழத்தமிழர்கள், இலங்கை அரசுடன் எங்களுக்குள்ளவெறுப்பால் ச்சதீவு இந்தியாவுக்குச் சொந்தமானது என்னும் ருத்தை றுக்காமல் ஏற்றுக் கொண்டால், மிழீழம் அமைந்தால் அல்லது ஒரு மிழ் மாநிலம் அமைந்தால் கூட, கச்சதீவு எங்களுடையது என‌ இந்திய தேசியவாதிகளுடன் ‌வாதாடமுடியாது போகலாம்.  அதனால் ச்சதீவு இலங்கைக்குச் சொந்தமானது என்றருத்தை வெளிப்படுத்தநாம் தயங்கக் கூடாது.யாழ்ப்பாண அர‌சும் அத‌ன் தீவுக‌ளும்


The Flag of Jaffna Kingdom
ஈழத்தமிழர்கள் து யாழ்ப்பாணஇராச்சியத்தை போத்துக்கேயரிடம் போர்க்கத்தில் இழக்கும் முன்பாக, அதன் த்தையும், செல்வச்செழிப்பையும், முத்துக்குளிப்பு, ல்வம் என்பவற்றுடன் யாழ்ப்பாணஅரர்கள் பாக்குநீரிணை முழுவதையும் து ஆளுமைக்குட்படுத்தியிருந்தர் என்பதை  அர‌பு யாத்திரிக‌ர் இபின் பத்தூத்தா (Ibn Battuta)
யாழ்ப்பாணஅரசையும் க்களையும் ற்றி எழுதிய‌ குறிப்புகள் எமக்குத் தெளிவு டுத்துகின்ற‌. அது ட்டுமன்றி போத்துக்கேயப் பாதிரிமார்களின் குறிப்புக்களிலும் யாழ்ப்பாணஇராச்சியம் யாழ் குடாநாட்டுடன் ட்டும் முடங்கிக் கிடக்கவில்லை அதற்கு மாறாகஇந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலுள்ளதீவுகளையும் உள்ளக்கியதாகஇருந்ததுடன் புத்தம், குதிரை லைக்கு அப்பாலும் வியிருந்தது என்பதைக் காணலாம்.
அர‌பு யாத்திரிக‌ர் இபின் பத்தூத்தா தில்லியின் முக‌ம்ம‌து பின் துக்ள‌க்கின் பிர‌த‌ம் நீதிய‌ர‌ச‌ர் (ஹாதி)ஆக‌ நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ பின்ன‌ர், க‌ள்ளிக்கோட்டை அர‌ச‌னின் அவையில் சேவை செய்த‌ பின்ன‌ர் இல‌ங்கையிலுள்ள‌ சிவ‌னொளிபாத‌மலை அல்லது Adam's Peak க்கு யாத்திரை சென்ற‌ போது 1344 இல் யாழ்ப்பாண‌த்தில் யாழ்ப்பாண‌ அர‌ச‌ன் மார்த்தாண்ட‌ சிங்க‌ன் பரராச‌சேக‌ர‌னின் விருந்தின‌ராக‌த் தங்கியிருந்தார்.


History of Ceylon Presented to the King of Portugal in 1685
யாழ்ப்பாணஅரர்களுக்கு சேது காவர் எனப் ட்டம் ந்தற்குக் காரம் இராமநாதபுரம்  ச‌ம‌ஸ்தான‌ ம‌ன்ன‌ர்க‌ள் அல்ல‌து ச‌மீந்தார்க‌ளுக்கு முன்பாகவே சேது அதாவது இராமர் அணையைக் காக்கும் மை வுளால் ம்மிடம் ஒப்படைப்பட்டிருப்பதாகக் ருதியதால் தான். யாழ்ப்பாணஅரர்கள் ட்டுமல்ல, சிங்க அரர்கள் கூடராமேஸ்வம் சிவாலத்துக்குத் திருப்பணி செய்துள்ளர்.

அதனால் ஒரு காலத்தில் இலங்கை அரர்களின் ஆளுமை பாக்குநீரிணையையும் ந்திருந்தது தெளிவாகிறது.  யாழ்ப்பாணஅரர்களின் ஆட்சியின் கீழிருந்தஎல்லாத் தீவுகளும், அவர்களின் வீழ்ச்சியின் பின்னர் போத்துக்கேயரின் கைகளில் போனதேயல்லாமல் இராமநாதபுரம் அரர்களிடம் அல்ல‌. இராமநாதபுரத்து  சிற்ற‌‌ர்களோ அல்லது அவர்களின் ழி ந்தமிந்தாரிகளோ போத்துக்கேயரிடம் போரிட்டு இலங்கையின் ல் எல்லைக்குள் இருந்தஎந்ததீவையும் கைப்பற்றியதாகலாறு கிடையாது. 

போத்துக்கேயரிடமிருந்து யாழ்ப்பாணஇராச்சியமும் அதன் தீவுகளும்(ச்சதீவு உட்ப‌) 1655 இல் டச்சு கிழக்கிந்தியக் ம்பனியிடம் கைமாறியற்கும் அதன் பின்னர் பிரித்தானியர்களின் ஆளுமையிலிருந்து ச்சதீவு இலங்கையின் ஆளுமைக்கு உட்பட்டதாகஇருந்தற்கான ஆவங்கள் அனைத்தும்  இலங்கை அரசிடம் இன்றும் உண்டு.

காலனித்துவஆட்சியாளர்களின் உத்தியோகபூர்வடிதப்பரிமாறல்கள், ல்நிலை வரைபங்கள், ச்சதீவு ம்பந்தமாககாலனித்துவ ஆட்சிக்காலத்திலும், இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட ட்டவாக்கங்கள், என்பச்சதீவு இலங்கைக்கு சொந்தமானது என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்ற‌. இந்தஆதாரங்கள்  30th November 2011 இல் இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தில் கச்சதீவு சம்பந்தமான விவாதத்தின் போது  Parliamentary Question No.1522/11 க்கு திலளிக்கும் போது இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தில் ர்ப்பிக்கப்பட்ட. அத்துடன் இந்தியா க்குச் சொந்தமான தீவை இலங்கைக்கு விட்டுக் கொடுத்ததா என்றபேச்சுக்கே இடமில்லை என்பது தெளிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அதாவது எங்களுக்கு ஒரு பொருள் சொந்தமானது என்பதை விவாதத்துக்கு இடமில்லாமல்,   உறுதிப்படுத்தும் ரை நாங்கள் அந்தப்பொருளை யாருக்கும் விட்டுக் கொடுக்கவோ அல்லது ரிசளிக்கவோ முடியாது, அதனால் இந்தியா ச்சதீவை இலங்கைக்குச்  விட்டுக் கொடுத்தது அல்லது 'Ceded'  என்றவார்த்தைக்கே இடமில்லை. ஏனென்றால் க‌ச்ச‌தீவு இந்தியாவுக்குச் சொந்த‌மான‌த‌ல்ல‌.
க‌ச்ச‌தீவும் நெடுந்தீவு ம‌க்க‌ளும்


ச்சதீவு இலங்கைக்குச் சொந்தமானதும் பெரியதீவுகளில் ஒன்றுமாகிய
நெடுந்தீவிலிருந்து 18 கிலோ மீற்றர் தூரத்திலும், ராமேஸ்வத்திலிருந்து 22 கிலோ மீற்றர் தூரத்திலுமுள்ள‌தாக‌ இணைய‌த்த‌ள‌ங்க‌ள் குறிப்பிட்டாலும் உண்மையில், நெடுந்தீவிலிருந்து க‌ச்ச‌தீவு 10.5 மைல் (9 NM) அல்ல‌து 17 கிலோமீற்றர் தூர‌த்திலும், ராமேஸ்வ‌ர‌த்திலிருந்து க‌ச்ச‌தீவு 12.5 மைல்(10 NM) அல்ல‌து 20 கிலோமீற்ற‌ர் தூர‌த்திலும் உள்ள‌ன‌.  Foreign policy of India  என்ற நூலிலிருந்து எடுத்த‌ ஆதார‌ம் இணைக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து.

பிரிட்டிஸ் ஆட்சிக்காலத்திலிருந்தே ச்சதீவு இலங்கையின், குறிப்பாகநெடுந்தீவு பிரிவின்  நிர்வாகத்தின் ஒருபாகமாகவே இருந்து ந்துள்ளது. ச்சதீவை இலங்கைக்குச் சொந்தமானதெனஇந்தியா ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடு முன்பே ச்சதீவு நெடுந்தீவு உதவி அரசாங்கஅதிபரின் நிர்வாகத்திலேயே இருந்ததேயல்லாமல் ராமநாதபுரம் கலெக்டரின் நிர்வாகத்தின் கீழ் அல்ல‌. அந்தோனியார் கோயிலின் நிர்வாகம் அன்று தொட்டு இன்று வரை யாழ்ப்பாணத்தோலிக்கஆயரின் கீழ் தான் உள்ளது, அங்கு கொடியேற்றத்தை த்துபர்களும் நெடுந்தீவைச் சேர்ந்தத்தோலிக்கங்கு ந்தையும் அந்தங்கைச் சேர்ந்தகிறித்தர்களும் தான்.

ச்சதீவுக்கு மிகவும் அண்மையிலுள்ளஇலங்கைக்குச் சொந்தமானதீவு நெடுந்தீவு, அது முற்காலத்தில் பால்தீவு என்றும் பசுத்தீவு என்றும் அழைக்கப்பட்டது. இலங்கை சுதந்திரடைந்த பின்பும், இந்தியாவும் இலங்கையும் குடிவவு குடியல்வுச் ட்டங்களை டுமையாகஅமுல்படுத்தும் ரை, நெடுந்தீவு க்கள் தமது முன்னோர்களின் க்கப்படி ராமேஸ்வம் கோயிலுக்கு பாலும், பூவும் அனுப்பி விட்டு உணவுண்ணும் க்கத்தைக் கொண்டிருந்தர் எனக் கூறப்படுகிறது.

 நெடுந்தீவு

இந்தியா சுதந்திரடைந்தபின்பும் கூடச்சதீவு இலங்கை அரசின் நிர்வாகத்தின் கீழ் அதாவது நெடுந்தீவு உதவி அரசாங்கஅதிபரின் கீழ் இருந்ததே அல்லாமல் இராமநாதபுரம் லெக்டரின் நிர்வாகத்தின் கீழ் அல்ல‌.  ச்சதீவைச் சுற்றியுள்ளல்வத்தில் மீனர்கள் ஆபத்துக்குள்ளானபோதெல்லாம் இலங்கைக் ல்படை தான் சென்றதே விரஇந்தியக் ல்படையல்ல‌. ச்சதீவு இந்தியாவுக்கும் சொந்தமானால் அது இந்திய அரசின் நிர்வாகத்தின் கீழும் தான் இருந்திருக்கவேண்டும் அல்லவா?

இலங்கையின் ல் எல்லைக்குள் இருக்கிறதீவு ஒன்று இந்தியா அரசின் நிர்வாகத்தின் கீழிருக்கஇலங்கை எப்போதும் அனுமதித்துமிருக்காது. அதனால் இலங்கையின் ல் எல்லைக்குள் இருக்கும் தீவொன்றை இந்தியா சொந்தம் கொண்டாட முடியாது. அதனால் தான் இலங்கை அமைச்சர் வி ருணாநாயக்க, ச்சதீவை இந்தியா இலங்கைக்கு விட்டுக் கொடுத்தது என்றபேச்சுக்கே இடமில்லை ஏனென்றால் ச்சதீவு எப்பொழுதுமே இலங்கைக்குச் சொந்தமானது தான் என்றார்.

ச்சதீவை இராமநாதபுரமிந்தாருக்குச் சொந்தமாக்குவற்காககூறப்படும் ஆதாரங்கள் அல்லது தைகளைப் போலவே நெடுந்தீவு க்களிடமும் ச்சதீவு ங்களுக்குச் சொந்தமானதாகக் காட்டும் தைகள் உண்டு. உதாரமாக யாழ்ப்பாணவைபமாலையில் குறிப்பிடப்படும் னிநாயமுதலியாரின்  ழிவந்தர்களாகிய நெடுந்தீவு உடையார்களில் ஒருவர் து ளுக்கு ச்சதீவைச் சீதனமாகக் கொடுத்தாராம்.


சிறிமா - இந்திரா ஒப்பந்தம்


ச்சதீவு இலங்கைக்கு இந்தியாவால் விட்டுக்கொடுக்கப்பட்ட அல்லது இந்தியாவால் பரிசளிக்கப்ட்ட‌ தீவு அல்ல‌. 1960ம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் ச்சதீவை ட்டபூர்வமாகசொந்தம் கொண்டாடுவற்கு மானஆதாரங்கள் இல்லை என்பதையுணர்ந்தஇந்தியா, ச்சதீவை இந்தியாவும் இலங்கையும் ங்காகத் துண்டாடுவதைப் (a proposal for a "condominium") ற்றிப் பேசியது. ஆனால் இலங்கை அந்தப்பேச்சையே ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. 1968 இல் இந்தியவெளியுறவு அமைச்சருக்கும், இலங்கைத் தூதருக்கும் ந்தபேச்சு வார்த்தையில் இரண்டு நாடுகளின் ரைகளிலிருந்தும் நேர்க்கோட்டில் ச்சதீவைப் பிரிக்கும் பேச்சை எடுத்தது இந்தியா. அதற்கும் இலங்கை சம்மதிக்காததால், பேச்சு வார்த்தை இலங்கையின் ல் எல்லையைத் தீர்மானிக்கும் விதமாகத் திசைதிரும்பியது.இலங்கையின் ல் எல்லையைக் குறுக்கி இலங்கைக்கு மிகவும் அண்மையில் உருவாக்குவற்கு இந்தியா முயன்றது ஆனால் இலங்கையோ எதற்கும் சியவில்லை.


ச்சதீவு ம்பந்தமாகதொடர்ந்தபேச்சுவார்த்தைகளில் இந்தியாவுக்கு ச்சதீவில் உள்ளத்தை விடச்சதீவைச் சுற்றியுள்ள கடல்வம் நிறைந்தடித்தளமேடைகளைத் ன்வப்படுத்துவற்காகச்சதீவை பணமாகப் (Bargain Chip) பாவிப்பது தான் நோக்கம் என்பதை இலங்கை புரிந்து கொண்டது. இந்தநிலையில் இரண்டு நாடுகளும் ஏற்றுக் கொள்ளும் கையிலானதீர்வுக்கு அமைவதாக இலங்கையும் ஒப்புக்கொண்டது, அதாவது ச்சதீவின் மேற்குப்பகுதியில் ல் எல்லையைச் சிறிய அளவு குறைப்பதாகவும் ஆனால் இந்தியா கேட்பது போல் 1/2 மைல் அளவுக்கெல்லாம் குறைக்கமுடியாதென்றது இலங்கை. பின்னர் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்தியப்பிரர் இந்திரா காந்தியுடன் இலங்கைப் பிரர் சிறிமா ண்டாரநாயக்கா மேற்கொண்டபேச்சுவார்த்தையில், கச்சதிவிலிருந்து 1/2 மைலுக்கு இலங்கையின் ல் எல்லையை வெறும் ல் திட்டுகள் கொண்டஆழம் குறைந்தலில், குறைத்துக் கொள்வதை ஏற்கமுடியாது ஏனென்றால் அப்படியானகுறுகியலில் இலங்கைக் ல்படையால் இயங்குவது முடியாது என்பதைக் காரணம் காட்டி அதற்கு மறுப்புத் தெரிவித்தார் இலங்கைப் பிரதமர் சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்க. ஆனால் இலங்கையின் றுப்புக்களை இந்திரா காந்தி அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டால் அரசியல் ரீதியாகஅவருக்குப் பாதிப்பு ஏற்படும என்பதை உணர்ந்தஇலங்கைப் பிரர் ச்சதீவைத் துண்டாடவோ அல்லது இந்தியா சொந்தம் கொண்டாடவோ இலங்கை ஒருபோதும் ம்மதிக்காது ஆனால் இலங்கையின் ல் எல்லையைக் ச்சதீவிலிருந்து இரண்டு மைல்களாகக் குறைப்பற்கு தான் ஒப்புக் கொள்வதாகச் சொன்னார். ஆனால் து ஆலோசர்களைக் ந்தாலோசிக்காமலே, இலங்கையின் ல் எல்லையை ச்சதீவிலிருந்து ஒரு மைலாகட்டும் குறைத்துக் கொள்ளுமாறு கூறினார் இந்தியப்பிரதமர் இந்திரா காந்தி.


இலங்கையின் ல் எல்லைக்குள் உள்ள ச்சதீவை வெறும் இராமநாதபுரம் மிந்தாரின் ஆதாரங்களை வைத்து இலங்கையிடமிருந்து றித்தெடுக்க முடியாதென்பதை உணர்ந்தஇந்தியா, ச்சதீவை மாக‌ (Bargain Chip) வைத்து இலங்கையிடமிருந்து 80துரகிலோ மீற்றர் ல் எல்லையைப் பாக்குநீரிணையில் பிடுங்கிக் கொண்டது. இது பின்னர் 40துரகிலோ மீற்றர் ல் எல்லையாகக் குறைக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் நோக்கம் ச்சதீவல்ல, ஆனால் இலங்கையின் டல் எல்லையில் 40கிலோ மீற்றரைக் குறைப்பன் மூலம் இறால், மீன் ற்றும் ல்வம், பெற்றோலியம் நிறைந்தல் குதியை இலங்கையிடமிருந்து கைப்பற்றுவது தான். மிழ்நாட்டின் அரசியலுக்கு ச்சதீவு ஒரு ன்மானப்பிரச்சனையாகஇருந்தாலும் கூடஇந்தியாவின் நோக்கம் எல்லாம் பாக்குநீரிணைப்பகுதியிலுள்ளல்வத்தையும், பெற்றோலியம் டிவுகளையும் முதலில் எடுத்துக் கொள்வ‌து தானே தவிர இல‌ங்கையின் க‌ட‌ல் எல்லைக்குள் இருக்கும் க‌ச்ச‌தீவை இல‌ங்கையிட‌மிருந்து பெற்றுக் கொள்வ‌த‌ல்ல‌.


இன்று இலங்கைத்தீவின் ஆட்சி சிங்கவர்களின் கைகளில் இருந்தாலும் கூட, வரலாற்றுக் காலம் தொடக்கம் யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் தொடங்கி இலங்கைக் ல் எல்லை ரை அத்தனை தீவுகளும் ஈழத்தமிழர்களுடையது. யாழ்ப்பாணத்தர்கள் தீவுகள் அனைத்திலும் து ஆளுமையைக் கொண்டிருந்தர் என்பது போத்துக்கேயர், ஒல்லாந்தர், ஆங்கிலேயர்களின் ஆவங்களிலிருந்து ட்டுமல்ல, நெடுந்தீவு போன்றச்சதீவுக்கு அண்மித்த் தீவுகளில் வாழ்ந்தமிழர்களும், மிழ் மீனர்க‌ளின‌தும் க‌தைக‌ளிலும், வ‌ரலாற்றிலும் அன்று தொட்டு இன்று ரை ச்சதீவு இலங்கைக்குச் சொந்தமானாதாகஅதாவது ஈழத்தமிழர்களுக்கு சொந்தமான‌து என்பது தெளிவாக‌ப் புலனாகிற‌து. பாக்குநீரிணையிலுள்ள‌ தீவுக‌ளாகிய‌ நெடுந்தீவும், அனைலைதீவும், யினாதீவும், பாலைதீவும், இரணைதீவும், ற்கல்தீவும் எப்படி ஈழத்தமிழர்களுடையதோ அது போன்று தான் ச்சதீவும் ஈழத்தமிழர்களுக்கும் இலங்கைக்கும் சொந்தமானது.

 

இராம‌நாத‌புர‌ ச‌மிந்தாரி ஆதார‌ங்களைப் பார்ப்போம்


1. 1605 இல் ராமநாதபுரம் சேதுபதி அரசு உருவாக்கப்ப முன்பே ச்சதீவு ச்சு கிழக்கிந்தியக் ம்பனியின் கைகளுக்கு மாறி இலங்கையின் ஆளுமைக்குட்பட்டதாகஇருந்தது என்பற்கு ஆவங்கள் உண்டு.

2. லைமன்னார் ட்டுமல்லபாக்குநீரிணையில் இருந்ததீவுகள், யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து நெடுந்தீவுக்கும் அப்பால், யாழ்ப்பாணஅரசின் கீழ் 1212 தொடக்கம் 1624 ரை இருந்த‌. 1624 இல் போத்துக்கேயரிடம் ஈசத்தமிழர்கள் போரிட்டுத்  தோற்றதால் யாழ்ப்பாணஇராச்சியம் முழுவதும் போத்துக்கேயரிடம் போனது. இலங்கைத் மிழன் ங்கிலி குமாரனிடம், போத்துக்கேயருக்கு அடங்காதே, போரைத்தொடு, நானும் உத‌விக்கு மேலும் டையனுப்புகிறேன் என்று வாக்குறுதி கொடுத்து விட்டு டையனுப்பாமல் துரையை ஆண்ட  சொக்கநாதநாயக்கர் ஏமாற்றியதால் தான் போத்துக்கேயரின் கைகளில் யாழ்ப்பாணஅரசு வீழ்ந்தது, அதனால் தான் இன்றும் "யிற்றுவலியை ம்பினாலும் க்கத்தையானை ம்பாதே" என்னும் மொழி இலங்கையில் க்கிலுள்ளது. அப்படி அக்காலத்தில் வ‌லுவிழ‌ந்திருந்த‌ துரை நாயக்கர்கள் அல்லது இராமநாதபுரம் அரர்கள், யாழ்ப்பாணத்தர்கள் போத்துக்கேயர்களிடம் இழந்ததீவுகளை,  அதிலும் லைமன்னார் ரை கைப்பற்றியிருப்பார்கள் அல்லது ஆண்டிருப்பார்கள் என்பது ம்பமுடியாதவொன்று.

3.கொறனேசன் (Achillea Golden Yarrow) மலர்கள் ராமேஸ்வத்தில் வீற்றிருக்கும் ர் ர் காதலி அம்மையை நிச்சமாக  அலங்கரித்திருக்கலாம் ஆனால் அது நிச்சமாகச்சதீவிலிருந்து வில்லை. அது நெடுந்தீவு க்களாலஅனுப்பட்டிருக்கலாம்,  ஏனென்றால் அவர்களிடம் ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்குப் பூக்கள் அனுப்பும் க்கம் இருந்தது. மனிதர்களே வாழாத குடிக்கச் சொட்டுத் ண்ணீர் கூடஇல்லாதச்சதீவில், ர்ப்பற்கு உகந்த, ஈரலிப்பான நிலமும், அதிகளவு பராமரிப்பும் தேவைப்படும் கொறனேசன் ர்கள் ர்ந்தஎன்பது ம்ப முடியா‌து. ச்சதீவின் துளைகள் நிறைந்தசுண்ணக்கல், அல்லது முருகைக்கற்கள் ழைநீரைச் சேமித்து வைக்கும் ன்மையற்ற‌. இந்தபற்றை அல்லது செடி வளர ஈரலிப்பான நிலம் தேவை.
4. க்குப்பிள்ளை நினைத்தால், ருமானம் ருகிறதோ இல்லையோ கணக்குக் காட்டுவற்காகஎத்தனை க்குகளையும் திறக்கலாம்.

5. இலங்கைப் பாராளுமன்றத்தில் இதற்கானதிலளிக்கப்பட்டது, மிழ்நாட்டில் ஆதாரமாகக் காட்டப்படும் மிந்தாரி ஆதாரங்கள் அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ளமுடியாது ஏனென்றால் மிந்தார்கள் தம்திட்டத்துக்கு கூடுதல் நிலங்களுக்கு உரிமை கொண்டாடுதல் க்கமானஒன்று.

6. யாழ்ப்பாணஅரசைக் கைப்பற்றியவுடனேயே அதைச் சுற்றியதீவுகளும் போத்துக்கேயரின் கைகளுக்குப் போய், அதிலிருந்து ச்சுக்காரர்களிடம் மாறி டைசியாககிழக்கிந்தியக் ம்பனியின் கைகளில் போய்விட்டன, அப்படியிருக்கஎதற்காகஒன்றுக்குமே உதவாதச்சதீவை சேதுபதியிடமிருந்து கிழக்கிந்தியக் ம்பனி குத்தகைக்கு எடுக்கவேண்டும், புதிராகஇருக்கிறதே


7. இந்த‌"ஆதாரம்" பார்க்கவேண்டியதொன்று. மிகச்சிறிய, ஒன்றுக்கும் உதவாதகச்சதீவையும்,  வானம் பார்த்தபூமி இராமநாதபுரம் மீனையும், proclamation இல் பிரித்தானிய மாகாராணி குறிப்பிட்டிருப்பாரா என்பது ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியவிடயம். ம‌காராணியால் இராம‌நாத‌புர‌ம் ச‌மீனுக்கு உரிமையானது எனக்குறிப்பிட்ட பின்னரும் எதற்காகச்சதீவின் நிர்வாகம் பிரிட்டிஸ் காலத்திலும் இலங்கை நிர்வாகஅலகின் கீழ் இருந்தது. அது மகாராணியின் proclamation அவமதிக்கும் செயல், அக்கால பிரிட்டிஸ் நிர்வாகம் அப்படியான தவறைச் செய்திருக்குமா என்பது சந்தேகத்துக்குரியது.
8. பீரிஸ் என்றஉதவி நிலஅளவையாளர் ச்சதீவை இலங்கையின் ஆளுமைக்கப்பால் ட்டதாகக் காட்டிய பின்னரும் , 1966 இல் கூடச்சதீவு இலங்கையின் நிர்வாகத்தின் நெடுந்தீவு உதவி அரசாங்கஅதிபரின் கீழ் இருந்தது ஏன்?

11. இங்கே தான் உதைக்கிறது, ச்சதீவு இராமநாதபுரம் மீனுக்கு சொந்தமானதென்றால் எதற்காகஅவர்கள் 1767 இல் ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திட்டார்கள் நான் ஏற்கவே குறிப்பிட்டது போல், யாழ்ப்பாணஅரசின் வீழ்ச்சியின் பின்னர் யாழ்ப்பாணத்தைச் சுற்றியுள்ளதீவுகள் அனைத்தும் யாழ்ப்பாணக்குடா நாட்டிலிருந்து ச்சதீவு ரை போத்துக்கேயரின் கைகளுக்கு மாறி டச்சு கிழக்கிந்தியக் ம்பனியிடம் போய் விட்டன‌. 

12 ‍-20. ச்சு கிழக்கிந்தியம்பனியிடமிருந்து ஒப்பந்தம் ஒன்றை ஏற்படுத்தியபின்னரே ராமநாதபுரத்திலுள்ளர்கள் ச்சதீவுக்கு செல்லஅனுமதி பெறப்பட்டதென்றால், உண்மையில் ச்சதீவு இராமநாதபுரம் மீனுக்குச் சொந்தமானல்ல, ச்சு கிழக்கிந்தியக் ம்பனியுடையது என்பது தெளிவாகிறது.  ச்சதீவு இலங்கைக்குச் சொந்தமானதெனநிரூபிப்பற்கான லாற்று ஆவங்கள், அதாவது 1655 இல் ச்சு கிழக்கிந்தியக் ம்பனியின் ஆவங்கள் உட்ப, இலங்கையிடம் உண்டு. அப்படியிருக்கராமநாதபுரம் இலங்கைக்குத் தெரியாமல் கச்சதீவை ங்களுக்குள் குத்தகைக்கு கொடுத்தாலென்ன, வாடகை வாங்கினாலென்ன, து க்குகளில் குறித்தாலென்னஅது ச்சதீவில் அவர்களின் உரிமையை நிரூபிக்காது.
7 comments:

வவ்வால் said...

வியாசர்,

உங்களுக்கு புராணக்கதைகள் ரொம்பப்பிடிக்கும்னு தெரியுது,ஆனால் அதுக்குனு சொந்தமாகவே புராணமே எழுதுறிங்களே,(வியாசர்னு பேரு வச்சுக்கிட்டு புராணம் எழுதாம என்ன செய்யனு கேட்கிறிங்கலா?)


மாயண்ணன் வந்திருக்காக,மச்சக்காளை வந்திருக்காக ,மற்றும் நம் உறவினர்கள் எல்லாம் வந்திருக்காக வாம்மா மின்னல் போல இபின் பத்துதா வந்திருக்காக, போர்ச்சுக்கீசியர் வந்திருக்காக கச்சத்தீவூ எங்களுதுனு சொல்லுறிங்களே :-))

நீங்க சொன்னவர்கள் எங்காவது கச்சத்தீவு இலங்ககை-ஜாஃப்னா கிங்டத்தில் இருக்குனு சொல்லி இருக்கா?

நானும் நீங்க போட்ட படம் ,குறிப்புகள் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் எங்குமே கச்சத்தீவுனு வரவேயில்லை :-))

//க‌ச்ச‌தீவு இல‌ங்கைக்குச் சொந்த‌மான‌தும் பெரிய‌ தீவுக‌ளில் ஒன்றுமாகிய‌ நெடுந்தீவிலிருந்து 18 கிலோ மீற்ற‌ர் தூர‌த்திலும், ராமேஸ்வ‌ர‌த்திலிருந்து 22 கிலோ மீற்ற‌ர் தூர‌த்திலுமுள்ள‌து.//

இது எப்டிங்க்ணா ... டேப் எடுத்துக்கிட்டு போய் அளந்தீங்களா?

நாட்டிகல் மைல் கணக்கில் தூரம் சொல்லும் போது,

நெடுந்தீவுக்கும் ராமேஷ்வரத்துக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு 27 நாட்டிகல் மைல்.

ராமேஷ்வரத்திலிருந்து கச்சத்தீவு சுமார் 12 நாட்டிகல் மைல்னு போட்டிருக்கு.

அப்போ 27-12=15 நாட்டிகல் மைல் தொலைவு நெடுந்தீவுக்கும், கச்சத்தீவுக்கும்னு வருது.

இதன் படி பார்த்தால் கச்சத்தீவு இந்தியாவுக்கு அருகில் தானே வருது.

நீங்க சொன்ன தூரக்கணக்கிற்கு ஏதேனும் தரவுகள் காட்ட முடியுமா?

dogtalks said...

நல்ல ஆராய்ச்சி கட்டுரை.

viyasan said...

//நாட்டிகல் மைல் கணக்கில் தூரம் சொல்லும் போது, நெடுந்தீவுக்கும் ராமேஷ்வரத்துக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு 27 நாட்டிகல் மைல்.ராமேஷ்வரத்திலிருந்து கச்சத்தீவு சுமார் 12 நாட்டிகல் மைல்னு போட்டிருக்கு.அப்போ 27-12=15 நாட்டிகல் மைல் தொலைவு நெடுந்தீவுக்கும், கச்சத்தீவுக்கும்னு வருது. இதன் படி பார்த்தால் கச்சத்தீவு இந்தியாவுக்கு அருகில் தானே வருது. நீங்க சொன்ன தூரக்கணக்கிற்கு ஏதேனும் தரவுகள் காட்ட முடியுமா? //

ஐயா ப‌ஞ்சாய‌த்து,

முத‌ல் முத‌லாக‌ இங்குவ‌ந்திருக்கிறீங்க‌, வ‌ருக‌ வ‌ருக‌. நீங்க‌ள் எந்த‌வித‌மாக‌ உருட்டிப் பிர‌ட்டிக் கூட்டிக் க‌ழித்துக் க‌ற்பனை செய்தாலும், க‌ச்ச‌தீவு இல‌ங்கைக் க‌ட‌ல் எல்லைக்குள் இல‌ங்கையின் நெடுந்தீவுக்கு அண்மையில் உள்ள‌ தீவு என்ப‌து மாற‌ப் போவ‌தில்லை. ப‌ல‌ இணைய‌த்த‌ள‌ங்க‌ளில் தூர‌த்தின் அள‌வு முர‌ணாக‌ இருந்தாலும், நெடுந்தீவுக்கும், க‌ச்சதீவுக்குமிடையேயுள்ள‌ தூர‌ம், ராமேஸ்வர‌த்துக்கும் க‌ச்ச‌தீவுக்கும் இடையேயுள்ள‌ தூர‌த்தை விட‌க் குறைந்த‌து என்ப‌தில் மாற்ற‌ம் ஏதுமில்லை. நான் எங்கிருந்து தூர‌த்தின் அள‌வை எடுத்தேன் என்ற‌ இர‌ண்டு இணைய‌த்த‌ள‌ங்களும் கீழேயுள்ள‌து.

ஆனால் நீங்க‌ள் குறிப்பிட்ட‌ப‌டி "க‌ச்ச‌தீவு இந்தியாவுக்கு அருகில் தானே வருது", "நெடுந்தீவுக்கும் ராமேஷ்வரத்துக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு 27" நீங்க‌ள் மேலே குறிப்பிட்ட‌த‌ற்கான‌ ஆதார‌த்தைத் த‌ரவும்.

உண்மையில், நெடுந்தீவிலிருந்து க‌ச்ச‌தீவு 10.5 மைல் (9 நோட்டிக‌ல்மைல்) அல்ல‌து 17 கிலோமீற்றர் தூர‌த்திலும், ராமேஸ்வ‌ர‌த்திலிருந்து க‌ச்ச‌தீவு 12.5 மைல்(10 நோட்டிக‌ல் மைல்) அல்ல‌து 20 கிலோமீற்ற‌ர் தூர‌த்திலும் உள்ள‌ன‌. உங்களைப் போன்றவர்களுக்காக Foreign policy of India என்ற நூலிலிருந்து எடுத்த‌ ஆதார‌ம் மேலே இணைக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ள‌து அதையும் பார்க்க‌வும்

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/modalities-for-deep-sea-fishing-on-the-anvil/article2634640.ece

http://iursaar.de/index.php5?id=wiki&id2=Kachathivu


//இது எப்டிங்க்ணா ... டேப் எடுத்துக்கிட்டு போய் அளந்தீங்களா?

உதெல்லாம் எல்லாம் த‌மிழ்நாட்டுக் கிராம‌த்துப்ப‌ஞ்சாய‌த்துக்க‌ளில் நீங்க‌ள் காமெடி பீசாக‌ இருக்கும்போது உத‌வ‌லாம் உருப்ப‌டியான‌ க‌ருத்துப்ப‌ரிமாற‌லுக்கு உத‌வாது. :-)

viyasan said...

//உங்களுக்கு புராணக்கதைகள் ரொம்பப்பிடிக்கும்னு தெரியுது,ஆனால் அதுக்குனு சொந்தமாகவே புராணமே எழுதுறிங்களே//

இருந்தாலும் புராண‌க்க‌தைக‌ளில் உங்க‌ளை வெல்ல‌ என்னால் முடியாதையா, அதிலும் 1480ம் ஆண்டில்இல் ராமேஸ்வ‌ர‌ம் ம‌ட்டும‌ல்ல‌, ஒன்ற‌ல்ல‌, பதினொரு தீவுக‌ள், அதிலும் பெயர்க‌ளை எல்லாம் கூட‌ விவ‌ர‌மாக‌ச் சொல்லி, பால்க‌ட‌லிலிருந்து ம‌காவிஸ்ணு வந்தது போல, ஒரு நாள் புய‌லில், 11 தீவும் பாக்குநீரீணையில் தோன்றின‌ என்று ம‌காக‌தாகால‌ட்சேப‌ம் பண்ணிய‌ உங்க‌ளுட‌ன் புராணக்க‌தைக‌ளில் போட்டி போட‌ என்னால் முடியாது தான். :-)

viyasan said...

//நீங்க சொன்னவர்கள் எங்காவது கச்சத்தீவு இலங்ககை-ஜாஃப்னா கிங்டத்தில் இருக்குனு சொல்லி இருக்கா? நானும் நீங்க போட்ட படம் ,குறிப்புகள் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் எங்குமே கச்சத்தீவுனு வரவேயில்லை //

இன்றைய‌ இல‌ங்கைக் க‌டல் எல்லைக்குள் உள்ள‌ தீவுக‌ள் எல்லாம் யாழ்ப்பாண‌ அர‌சுக்குச் சொந்த‌மாக‌ இருந்த‌து ம‌ட்டும‌ல்ல‌, யாழ்ப்பாண‌ அர‌ச‌ர்க‌ள் முழுப்பாக்குநீரிணையையும் த‌ம‌து க‌ட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்தார்க‌ள் என்ப‌த‌ற்கு வ‌ர‌லாற்று ஆதார‌ங்க‌ள் உண்டு. அந்த‌ நூலில் எல்லாத் தீவுகளின் பெயர்க‌ளும் குறிப்பிட‌வில்லை. நான் பெய‌ர் குறிப்பிட்ட‌ நெடுந்தீவு, அனைலைதீவு, ந‌யினாதீவு, பாலைதீவு, இர‌ணைதீவு, க‌ற்க‌ட‌ல்தீவு இன்னும் ப‌ல‌ ம‌னித‌ர் நிர‌ந்த‌ர‌மாக‌ வ‌சிக்காத‌ தீவுக‌ள் இல‌ங்கைக்குச் சொந்த‌மாக‌ உண்டு. அதாவ‌து இல‌ங்கைக்கு அண்மிய‌ தீவுக‌ள் எல்லாம் 1625 இல் போத்துக்கேயர் யாழ்ப்பாண‌ அர‌சைக் கைப்ப‌ற்ற‌ முன்ன‌ரே ஈழ‌த்த‌மிழ‌ர்க‌ளின் ஆட்சியில் இருந்த‌ன‌ என்ப‌தைப் போத்துக்கேய‌ரே அவ‌ர்க‌ள‌து ம‌ன்ன‌ருக்குத் தெரிவித்த‌ன‌ர் என்ப‌தைக் காட்டுவ‌த‌ற்காக‌த் தான் அந்த‌ ஆதார‌த்தைத் த‌ந்தேன். உங்க‌ளின் இராம‌நாத‌புர‌ம் ச‌மிந்தாரி 'ஆதார‌ங்க‌ளில்' உள்ள‌ ஒட்டைக‌ளை அடைப்பத‌ற்கு வ‌ழி தெரியவில்லைப் போல் தெரிகிற‌து. நீங்க‌ள் என்னதான் கூச்ச‌ல் போட்டாலும், உங்க‌ளால் க‌ச்ச‌தீவு உங்க‌ளுடைய‌து என்ப‌த‌ற்கு ஆத‌ராம் காட்ட‌ முடியாது. இராமநாத‌புர‌ம் ச‌மிந்தாரி ஆதார‌ங்க‌ளில் ஒன்றுமில்லை என்ப‌தால் தான் இந்திரா காந்தி முக‌த்தைச் சுழிக்காம‌ல் க‌ச்ச‌தீவை ஏதோ பெருந்த‌ன்மையாக‌ இல‌ங்கைக்கு விட்டுக் கொடுப்ப‌தாக‌க் காட்டிக் கொண்டார். அம்புட்டு தான்.

viyasan said...

//இபின் பத்துதா வந்திருக்காக, போர்ச்சுக்கீசியர் வந்திருக்காக கச்சத்தீவூ எங்களுதுனு சொல்லுறிங்களே //
உல‌க‌த்துக்குத் தெரிஞ்ச‌ ம‌னுச‌ன் இபின் ப‌த்தூது வ‌ந்தாக‌, அதைப்ப‌ற்றி விவர‌மாக‌ எழுதியும் வைச்சிட்டுப் போயிருக்காக‌, போத்துக்கேயர் வ‌ந்தாக‌ க‌ச்ச‌தீவவையும் இந்தியாக்கார‌ரிட்ட‌ குடுக்காம‌ல் எங்க‌ளிட்ட‌ தான் த‌ந்திட்டுப்போனாக‌ என்பத‌ற்காவ‌து பார்க்க‌க் கூடிய‌ ஆதார‌ம் இருக்கு, அதை விட்டு, வ‌ள‌ர்ம‌தி அம்ம‌ன் க‌ழுத்தில் க‌ச்ச‌தீவுப் பூவில‌ மாலை போட்டாக‌, சும்மாவே பொய்யை எழுதுற‌ எங்க‌ட‌ க‌ண‌க்குப்பிள்ளை க‌ச்ச‌தீவு எங்ளூதுன்னு எழுதி வைச்சாக‌, பொதுச்சொத்தையே ப‌ங்காளிகளுக்குக் கூட‌ப் பொய்யைச் சொல்லி எழுதிக்குடுத்து ஏமாத்துற‌ இந்தியாவுல‌, முத்துசாமிக்கும், முக‌ம்ம‌து ம‌ரிக்காய‌ருக்கும் க‌ச்ச‌தீவை வாட‌கைக்கு கொடுத்துக் காசு வாங்கினேன், அதால க‌ச்ச‌தீவு எங்க‌ளூதுனு நீங்க‌ சொல்லுவீங்க‌, நாங்க‌ அதைக் கேட்டுக் கொண்டு க‌ம்முனு இருக்க‌ணுமாக்கும். :-)

viyasan said...

//நல்ல ஆராய்ச்சி கட்டுரை//

@dogtalks,

உங்க‌ளின் வ‌ருகைக்கும் க‌ருத்துக்கும் ந‌ன்றி.